Deelname geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schaden voortvloeiend uit deelname aan de Reynaertland Zwemloop.